Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 5. – 21. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 5.
6. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Petra Klímu
10:00 P. Josef P. Josef Za + Ludevíta Tokára
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelé i živé členy rodiny Podlahů a Nevšímalů
Pondělí 15. 5. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Úterý 16. 5.
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
19:00 P. Pavel P. Pavel Za + Petra Klímu
Středa 17. 5. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Čtvrtek 18. 5.
Nanebevstoupení Páně
18:00 P. Milan P. Milan
Pátek 19. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Kaňkovou, manžela Václava a celou rodinu
Sobota 20. 5. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 21. 5.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Milan P. Milan
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Bohuslava Čermáka a rodiče z obojí strany

Další oznámení

Neděle – 6. neděle velikonoční – 14. 5. 2023

Úterý – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

Neděle – 7. neděle velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky. Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů – hlavního Patrona kongregace Salesiánů

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů a od 17h bude společenství děvčat.

V pátek v 19h bude ukázková hodina biblických tanců, vede farnice Maruška Pokorná. Srdečně zveme.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

Také příští neděli bude měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.