Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 4. 6. – 11. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 4. 6.
Nejsvětější Trojice
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za rodiče Štěpkovy
10:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Čurnovou
18:00 P. Pavel P. Pavel Za naší farnost
Pondělí 5. 6.
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 P. Milan P. Milan
Úterý 6. 6.
sv. Norberta, biskupa
18:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 7. 6. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Miloslavu Jílkovou, rodinu Drábů, Honetschagerů, Pruherů a duše v očistci
Čtvrtek 8. 6.
Těla a Krve Páně
mše sv. není
Pátek 9. 6. 18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 10. 6. 7:30 P. Tomáš P. Tomáš
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 11. 6.
10. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa a Annu Konzalovy a děti Josefa a Annu
10:00 P. Milan P. Milan Za prvokomunikanty a jejich rodiny
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Richter P. Richter Za naší farnost

Další oznámení

Neděle – slavnost Nejsvětější Trojice – 4. 6. 2023

Pondělí – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Úterý – památka sv. Norberta, biskupa

Čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně

Neděle – 10. neděle v mezidobí

V úterý už bude opět mše sv. v 18h a to až do října, kdy začne zimní semestr na univerzitě.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek večerní mše sv. a adorace nebudou – koná se společná vikariátní mše sv. s otcem biskupem U Piaristů od 17.30 ze slavnosti Božího Těla a po ní bude následovat eucharistický průvod do katedrály. Od 19h bude setkání mládeže na faře.

Příští neděli bude při mši sv. v 10h první sv. přijímání 21 dětí. Vzhledem k velkému počtu, zvolte raději účast na mši sv. v 8h nebo večerní v 18h.

Chtěli bychom doplnit volbou řady pastorační a ekonomické rady farnosti. V srpnu končí 4-leté mandáty. Pastorační rada se zabývá životem ve farnosti a ekonomická hospodařením a financováním. Setkání se konají cca 1×2 měsíce. Kdo by měl chuť a zájem, ať se zapíše v sakristii. A také, kdo by měl tipy na nějaké vhodné osoby ve farnosti, můžete je zapsat v sakristii.

Můžete zapisovat v sakristii svoje úmysly na mše svaté, je dostatek volných míst.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.