Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 11. 6. – 18. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 11. 6.
10. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Josefa a Annu Konzalovy a děti Josefa a Annu
10:00 P. Milan P. Milan Za prvokomunikanty a jejich rodiny
10:00 P. Jindřich Mokré
18:00 P. Richter P. Richter Za naší farnost
Pondělí 12. 6. 18:00 P. Milan P. Milan
Úterý 13. 6.
sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
18:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 14. 6. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 15. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jaroslava Sedláčka a manželku
Pátek 16. 6.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00 P. Josef P. Josef
Sobota 17. 6.
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 18. 6.
11. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Boženu Váňovou, Emilii Brůžkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Boháčovy

Další oznámení

Ve středu bude při večerní mši sv. ukončen letošní běh kurzu Alfa. Po mši sv. na farní zahradě bude příležitost k setkání účastníků kurzu s těmi, kteří se za ně modlili. Na setkání je možné pozvat i ty, kteří by měli o kurz Alfa zájem od října tohoto roku.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

Také příští neděli se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Stále je možné napsat svoje tipy na vhodné osoby do pastorační a ekonomické rady farnosti, a to v sakristii.

Můžete zapisovat v sakristii také svoje úmysly na mše svaté, je dostatek volných míst.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový školní rok jsou k dispozici uprostřed kostela (a to podle jednotlivých škol), vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.