Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 18. 6. – 25. 6.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 18. 6.
11. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Boženu Váňovou, Emilii Brůžkovou a jejich vnuka Milana Kortána
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Boháčovy
Pondělí 19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
18:00 P. Milan P. Milan
Úterý 20. 6. 18:00 P. Josef P. Josef
Středa 21. 6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + rodiče Marii a Josefa Prachařovy
Čtvrtek 22. 6. 18:00 P. Josef P. Josef
Pátek 23. 6.
sv. Josefa Cafassa, kněze
18:00 P. Josef P. Josef S prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny Nevšímalů a Burdů
Sobota 24. 6.
Narození sv. Jana Křtitele
7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 25. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Stekrovy a jejich rodiče
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Milan P. Milan Za živé a zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků

Další oznámení

Dnes se koná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Srdečně děkujeme za vaše dary.

V pondělí je od 19h setkání pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek večer zveme mládež naší farnosti na setkání, které začne mší sv. v 18h.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Přihlášky pro děti do náboženství na nový školní rok jsou k dispozici uprostřed kostela (a to podle jednotlivých škol), vyplněné je můžete odevzdávat v sakristii.

Základní umělecká škola Vojtěch, která je zaměřena na všeobecný hudební rozvoj dětí a zejména na pěveckou výchovu, přijímá další šikovné děti, které by si od září chtěly prozpěvovat nejen v pokojíčku. Děti z naší ZUŠky pěvecky doprovázejí nedělní bohoslužby, vystupují na koncertech s Hradišťanem či Nezmary a účinkují v dětských muzikálech. Pokud byste tedy, milé děti, chtěly chodit na zpěv nebo flétnu, domluvte se s rodiči, ať vás do čtyrácké ZUŠky přihlásí – kontakty najdou na webu zusvojtech.cz.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.