Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 25. 6. – 2. 7.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 25. 6.
12. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé Stekrovy a jejich rodiče
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za duchovní obnovu naší farnosti
18:00 P. Milan P. Milan Za živé a zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Pondělí 26. 6. 18:00 P. Milan P. Milan Za + rodiče Hawleovy a bratra
Úterý 27. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za Ladislava Marka, rodiče a sourozence
Středa 28. 6.
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání do dalších let
Čtvrtek 29. 6.
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Pruherovy a rodiče z obojí strany
Pátek 30. 6. 18:00 P. Josef P. Josef Za zdraví tělesné, duševní a duchovní pro Šárku
Sobota 1. 7. 7:30 mše sv. není
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 2. 7.
13. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Milana Markoviče

Další oznámení

Neděle – 12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2023

Středa – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Neděle – 13. neděle v mezidobí

V pondělí je od 19h setkání ekonomické rady farnosti.

V sobotu se koná 18. ročník poutě na Bučinu. Poutní mše svatá je již tradičně venku u tamější kapličky ve 14.30 hod, spolu s německými sousedy. Další informace na nástěnkách.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 30.696,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Uprostřed kostela jsou přihlášky pro děti do náboženství na nový školní rok.

Základní umělecká škola Vojtěch, která je zaměřena na všeobecný hudební rozvoj dětí a zejména na pěveckou výchovu, přijímá další šikovné děti, které by si od září chtěly prozpěvovat nejen v pokojíčku. Děti z naší ZUŠky pěvecky doprovázejí nedělní bohoslužby, vystupují na koncertech s Hradišťanem či Nezmary a účinkují v dětských muzikálech. Pokud byste tedy, milé děti, chtěly chodit na zpěv nebo flétnu, domluvte se s rodiči, ať vás do čtyrácké ZUŠky přihlásí – kontakty najdou na webu zusvojtech.cz.

Jedno oznámení dopředu – v září v sobotu 23. 9. chceme vyrazit na jednodenní farní zájezd do Plzně. Navštívili bychom meditační zahradu, kde bychom měli mši svatou a další místa – jako katedrálu sv. Bartoloměje, starobylý kostelíček sv. Jiří a místo působení plzeňských salesiánů. Chceme zjistit, jak veliký autobus máme objednat. Proto uprostřed kostela je papír, kde prosíme, abyste se zapsali vy, kteří uvažujete, že byste se zúčastnili.

Mše sv. o prázdninách budou následovně – od pondělí do pátku v 18h, v sobotu mše sv. nebude a v neděli v obvyklém pořádku v 8, 10 a 18h.

Nedělní ohlášky o prázdninách nebudou.

Přejeme vám všem krásné a požehnané prázdniny a čas dovolených.