Přeskočit na obsah

Uvedení nových ministrantů do služby

Od 31. 10. 2022 se tři kluci připravovali na ministrantskou službu: Petr Janoušek, Jiří Bárta, Matyáš Štefek. Učili se nejenom teoretickým dovednostem, ale i
praktickým. A jejich několikaměsíční příprava byla završena při mši svaté 25. 6. 2023 ministrantským slibem, Já, Petr, Já Jiří, Já Matyáš, děkuji Pánu Ježíši
Kristu za milost povolání do služby ministranta a slibuji, že budu své povinnosti konat horlivě, zbožně a radostně, k chvále Boží a k prospěchu naší farní rodiny.
Amen. Přijali ministrantské oblečení a pak asistovali při mši svaté.