Přeskočit na obsah

18.ročník česko-německé pouti

V sobotu 1.července proběhl již 18.ročník česko-německé pouti z Kvildy přes prameny Vltavy ke kapli sv. Michaela na šumavské Bučině.

Dnešní Bučina už nemá žádného obyvatele. Zhruba do roku 1945 se počet obyvatel pohyboval kole tří set, v roce 1947 bylo přítomno 58 stálých obyvatel, po únorovém převratu byl počet obyvatel zredukován na 0 a v podstatě celá obec, tedy vlastně prázdná stavení, byla zlikvidována demolicí roku 1956. Demolice postihla i kapli sv. Michaela, kterou nechal postavit roku 1891 místní sedlák Michael Fastner. Kopie zaniklé stavby byla obnovena v roce 1992 za přispění potomků původního stavitele. Slavnostní vysvěcení proběhlo 4. 10. 1992.  Ve vrcholu štítu je výklenek se soškou Panny Marie s Jezulátkem. Nad vchodem je nápis „GELOBT SEI JESUS CHRISTUS“ (Chvála Ježíši Kristu).

Letošní pouti se zúčastnilo přibližně 50 poutníků z české i německé strany včetně zakladatelky Jiřinky Klímové nebo paní Kralikové, která bravurně překládala promluvu do němčiny. Mši sv. sloužil P. Tomáš Rádl s P. Jindřichem Šrajerem, jáhnem Ondřejem Doskočilem a náhodným poutníkem. Hudebně mši sv. doprovodil na kytaru a zpěvem Petr Konrád a Radek Thér. Závěrečná písnička byla za doprovodu trumpety. Při mši sv. se mimo jiné prosilo za násilně vystěhované obyvatele této oblasti, ale i třeba za ukrajinské i ruské matky, kterým ve válce zemřely děti. Tak zase nashledanou za rok na dalším ročníku této pouti.