Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 9. – 10. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 9.
22. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Za školáky, studenty a za naší farnost
18:00 P. Pavel P. Pavel Za živou i zemřelou rodinu Motalovou a Laurencovou a za duše v očistci
Pondělí 4. 9. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Úterý 5. 9. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 6. 9. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 7. 9. 18:00 P. Milan P. Milan
Pátek 8. 9.
Narození Panny Marie
18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů, Nevšímalů, Holubů a Karlíčků
Sobota 9. 9. 7:30 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 10. 9.
23. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Karla Groulíka
10:00 P. Tomáš P. Tomáš
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2023.

Pátek – svátek Narození Panny Marie

Neděle – 23. neděle v mezidobí

Dnes po mši sv. v 10h zve mládež naší farnosti na promítání a povídání o setkání s papežem Františkem v Lisabonu.

V úterý je první setkání nad nedělními biblickými texty na KC Máj, začátek v 17h.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Příští víkend se koná ve Štěkni už 4. Manželský víkend naší farnosti. Můžete se ještě přihlásit po mši svaté v sakristii nebo přímo Pavlu Janouškovi nebo o. Josefovi. Účastnit se mohou celé rodiny – pro děti je připraven vlastní program.

Také se můžete ještě přihlásit na jednodenní farní zájezd do Plzně v sobotu 23. září. Uprostřed kostela je papír k přihlášení.

Přihlášky pro děti do náboženství jsou k dispozici uprostřed kostela, vyplněné je odevzdávejte v sakristii.

Salesiánské středisko mládeže otevírá zájmové kroužky na školní rok 2023/24. Přihlašování bude spuštěno 4. září na webu sasmcb.cz. Klademe důraz na přátelské vztahy, laskavé prostředí, DOPROVÁZENÍ DĚTÍ V KŘESŤANSKÉM DUCHU, pracujeme v malých skupinách. NABÍZÍME ŠIROKOU PALETU KROUŽKŮ sportovních, hudebních, tvořivých a dalších. Od září 2023 nově otevíráme HOROSPORTÍK — pro děti od 2 do 5 let a jejich rodiče, HOKUSY POKUSY — hrátky s vědou, Cirkusový kroužek, ROBOTIKA, arteterapeutické malování, DRAMATICKÝ KROUŽEK, Mažoretky, CESTOVATELSKÝ KROUŽEK a další.

Srdečně vás zveme na Salesiánský dětský den, který se koná ve čtvrtek 14. 9. od 15 do 18 hodin před budovou Komunitního centra na Máji. Připravili jsme pro vás hry a úkoly s tématikou čtyř živlů — VODY/OHNĚ/ZEMĚ/VĚTRU. Můžete se těšit na oblíbené SLAŇOVÁNÍ, malování na obličej, naši novou HOROVĚŽ i HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR. Těšíme se na vás!

Základní umělecká škola Vojtěch, která je zaměřena na všeobecný hudební rozvoj dětí a zejména na pěveckou výchovu, přijímá další šikovné děti, které by si od září chtěly prozpěvovat nejen v pokojíčku. Děti z naší ZUŠky pěvecky doprovázejí nedělní bohoslužby, vystupují na koncertech s Hradišťanem či Nezmary a účinkují v dětských muzikálech. Pokud byste tedy, milé děti, chtěly chodit na zpěv nebo flétnu, domluvte se s rodiči, ať vás do čtyrácké ZUŠky přihlásí – kontakty najdou na webu zusvojtech.cz.