Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 9. – 24. 9.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 9.
24. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + dceru Michaelu Hospodářskou a manželku Evu Rutovou
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Milan P. Milan Za + manžele Štekrovy
Pondělí 18. 9. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii a Bohumila Dvořákovy
Úterý 19. 9. 18:00 P. Milan P. Milan
Středa 20. 9.
sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
18:00 P. Tomáš P. Tomáš
Čtvrtek 21. 9.
sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 P. Milan P. Milan Za Bohuslava a Miloše Kohoutovy
Pátek 22. 9.
Bl. Josefa Calasanze Marquéze
a Enrika Sáize Aparicia, kněží a salesiánů, mučedníků
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 23. 9.
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
7:30 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za 50 let společného života a rodiny Šrámkovu a Grombířovu
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 24. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Melicharovou
10:00 P. Baláš P. Baláš
18:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc a uzdravení rodiny Dušků

Další oznámení

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Výuka náboženství už probíhá na všech školách, a také ve čtvrtek je náboženství pro 2. stupeň ZŠ. Přihlášky jsou ještě stále k dispozici uprostřed kostela.

V sobotu se koná farní pouť do Plzně – sraz je v 7:50 naproti hlavnímu vstupu na výstaviště před budovou Fitness, odjíždíme v 8h. Jídlo a pití s sebou, bude také možnost si na oběd objednat pizzu. V Plzni navštívíme Meditační zahradu, kde se nachází Památník obětem zla, dále Salesiánské centrum v Lobzích, kde se nám bude věnovat P. Michal Kaplánek, a také katedrálu sv. Bartoloměje, bude také krátký rozchod ve městě. Návrat je okolo 20 hod večer. Cena je 600,- Kč pro dospělou osobu a 300,- Kč pro dítě do 18 let.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

I letos otevíráme přípravu na křest pro dospělé, tzv. katechumenát, stejně tak přípravu na biřmování a kurz Alfa. Je možné se přihlásit v sakristii.