Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 24. 9. – 1. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 24. 9.
25. neděle v mezidobí
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Melicharovou
10:00 P. Baláš P. Baláš Za rodinu Baudysů a Ševčíků
18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Votrubu
Pondělí 25. 9. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa Lindauera
Úterý 26. 9. 19:00 P. Milan P. Milan
Středa 27. 9.
sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 P. Pavel P. Pavel
Čtvrtek 28. 9.
sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa
18:00 P. Milan P. Milan Za živé a zemřelé členy rodin Porhaslů a Pintů
Pátek 29. 9.
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 P. Josef P. Josef Za všechny potracené děti a jejich rodiče
Sobota 30. 9.
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7:30 P. Jindřich P. Jindřich
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 1. 10.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Václavu Dudákovou a rodiče z obojí strany
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za P. Kozubíka a všechny kněze a za + Františka Konráda
18:00 P. Josef P. Josef Za duchovní obnovu farnosti

Další oznámení

V pondělí je od 19h setkání Ekonomické rady farnosti. Jak jsme informovali před prázdninami, od září pracuje ekonomická rada v doplněném složení. Členy jsou: Jan Šebor, Jana Faktorová, Václav Protiva, Jan Hejlek, Štěpán Malík, Jarka Bendová, Vít Jirkovský a Katka Kasková.

V úterý je mše sv. až v 19h – začíná zimní semestr Vysokých škol.

Příští neděli v 10h zveme na 1. mši sv. pro mládež a budou také katecheze pro děti.

Příští neděli po desáté mši proběhne ve farním sále krátké informační setkání všech děvčat, které by rády chodily na „Holčičí spolčo“. Zveme všechny holky ve věku od 10 do 16 let, které mají chuť se společně potkávat, povídat, tvořit, sdílet radosti i starosti… Pro jakékoli další informace se obracejte na Lenku Trojkovou nebo Veroniku Hovjackou.

Zájemci o přípravu na křest dospělých, stejně tak o přípravu na biřmování a kurz Alfa se mohou přihlásit v sakristii.

Na konci října by se měl rozběhnout kurz Alfa. Příští neděli po všech mších sv. bude P. Jindřich, který kurz povede, k dispozici pro ty, kteří by se chtěli na kurz přihlásit nebo se o něm něco víc dozvědět, případně se zapojit do podpory jeho modlitebního zázemí.

Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.