Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 1. 10. – 8. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 1. 10.
26. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Václavu Dudákovou a rodiče z obojí strany
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za otce Kozubíka, všechny kněze a za + Františka Konráda
18:00 P. Josef P. Josef Za duchovní obnovu farnosti
Pondělí 2. 10.
Svatých andělů strážných
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Sedláčkovou, manžela a duše v očistci
Úterý 3. 10. 19:00 P. Josef P. Josef
Středa 4. 10.
sv. Františka z Assisi
18:00 P. Milan P. Milan
Čtvrtek 5. 10.
sv. Faustiny Kowalské, panny
18:00 P. Milan P. Milan
Pátek 6. 10. 18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé Annu Haškovcovou, Mariku Šimonovou, za paní Bílkovou, Švecovou, Šteflovou, pana Šamalíka a za všechny zemřelé bezdomovce
Sobota 7. 10.
Panny Marie Růžencové
7:30 P. Josef P. Josef Za + Jindřicha Endlera a duše v očistci
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 8. 10.
Slavnost Posvěcení kostela
8:00 P. Jindřich P. Jindřich
10:00 P. Josef P. Josef Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovou a Hývnarovou a za + Vlastimila Bledého
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Zájemci o přípravu na křest dospělých, stejně tak o přípravu na biřmování a kurz Alfa se mohou přihlásit v sakristii.

Po mši sv. mohou Ti, kteří mají zájem se něco dozvědět o kurzu Alfa, který začne na konci října, případně se do něho aktivně zapojit, ať zůstanou po mši sv. zde v kostele. Potřebné informace zprostředkuje P. Jindřich.

Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.

Také po mši svaté v 10h proběhne ve farním sále krátké informační setkání všech děvčat, které by rády chodily na „Holčičí spolčo“. Zveme všechny holky ve věku od 10 do 16 let, které mají chuť se společně potkávat, povídat, tvořit, sdílet radosti i starosti… Pro jakékoli další informace se obracejte na Lenku Trojkovou nebo Veroniku Hovjackou.