Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 8. 10. – 15. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 8. 10.
27. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Bohumila Matyse, rodinu Marešovou a Hývnarovou
10:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastimila Bledého
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Pondělí 9. 10. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Tesaře, rodiče, Květu a ostatní příbuzné
Úterý 10. 10. 19:00 P. Tomáš P. Tomáš Za dar rozlišování
Středa 11. 10.
sv. Jana XXIII., papeže
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Zdeňku Trajerovou, manžela a syna
Čtvrtek 12. 10.
sv. Radima, biskupa
18:00 P. Josef P. Josef
Pátek 13. 10.
bl. Alexandrina da Costa, salesiánky
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Irenu a Václava Podlahovy
Sobota 14. 10. 7:30 P. Milan P. Milan
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 15. 10.
28. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef
10:00 P. Milan P. Milan Za Boží pomoc pro děti
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

V pondělí je od 19h setkání Pastorační rady farnosti. Jak jsme informovali před prázdninami, od října pracuje pastorační rada v doplněném složení. Členy jsou: Zuzana Kapustová, Jaromír Talíř, Marie Benešová, Vojtěch Janoušek, Jitka Javůrková, Zdislava Štechová, Martin Polák, Alena Jungbauerová a Jiří Baudys.

Ve středu začnou prvním setkáním pravidelné středeční Hovory o modlitbě. Srdečně zveme všechny zájemce, začátek bude po večerní mši svaté kolem 18:45 v dolním sále.

Ve čtvrtek zveme na setkání mladší mládež ve věku od 12-14 let. Začneme mší svatou v 18h, a po ní bude občerstvení a následující program.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

K zakoupení jsou salesiánské kalendáříky na rok 2024, cena je 50,- Kč.