Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 22. 10. – 29. 10.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 22. 10.
29. neděle v mezidobí
8:00 P. Milan P. Milan Za + Václava a Martu Reitingerovy
10:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a zdraví
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Janu Pavlíkovou
Pondělí 23. 10. 18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Úterý 24. 10.
sv. Aloise Guanelly, salesiána
19:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Středa 25. 10. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za uzdravení bratrance
Čtvrtek 26. 10. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Františka Kaňku, rodiče a celou rodinu
Pátek 27. 10. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Sobota 28. 10.
sv. Šimona a Judy, apoštolů
7:30 P. Pavel P. Pavel Za + Jana a Marii Bicanovy a rodiče z obojí strany
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 29. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Knapů, Strnadů, Hodinů a Šestauerů
10:00 P. Pavel P. Pavel Za duchovní obnovu farnosti
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastimila Poláka

Další oznámení

Dnes se koná sbírka na misie.

Příští víkend končí letní čas, ze soboty na neděli se posouvá čas o 1h nazpět.

Srdečně děkujeme neznámému dárci za dar na opravu kostela ve výši 5 tis. Kč.

Pro ty, kteří nebudou moci navštívit a pomodlit se za své zemřelé okolo Dušiček, mohou tak učinit už od středy 25. 10.

Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.