Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 29. 10. – 5. 11.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 29. 10.
30. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + členy rodiny Knapů, Strnadů, Hodinů a Šestauerů
10:00 P. Pavel P. Pavel Za duchovní obnovu farnosti
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastimila Poláka
Pondělí 30. 10. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jarmilu Kartákovou, manžela Václava a rodinu
Úterý 31. 10. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 1. 11.
Slavnost všech svatých
18:00 P. Josef P. Josef Za + z rodiny Veselých
Čtvrtek 2. 11.
Vzpomínka Na všechny věrné zemřelé
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pátek 3. 11. 18:00 P. Milan P. Milan Za + a živé z rodin Podlahů, Pumprů a Mračků
Sobota 4. 11.
sv. Karla Boromejského, biskupa
7:30 P. Jindřich P. Jindřich Za + bratra Karla a + manželé Semschovy
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 5. 11.
31. neděle v mezidobí
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Jaroslava Poláka
10:00 P. Milan P. Milan Za rodiče a sourozence
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče a bratra

Další oznámení

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli v 10h zveme na mši sv. pro mládež a budou také katecheze pro děti.

Příští neděli se koná sbírka na charitu.

Před svátkem Dušiček je příležitost se modlit za zemřelé – 1. a 2. 11. v kterémkoliv kostele a potom do 8. 11. na hřbitově.