Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 26. 11. – 3. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 26. 11.
Ježíše Krista krále
8:00 P. Josef P. Josef Za + Karla Groulíka
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za rodinu Píchovu, Jelečkovu a Kotrbovu
18:00 P. Milan P. Milan Za duchovní obnovu farnosti
Pondělí 27. 11. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Jana Bicana a manželku
Úterý 28. 11. 19:00 P. Josef P. Josef Za + kněze Jana Zachovala
Středa 29. 11. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Stlukovou
Čtvrtek 30. 11.
sv. Ondřeje, apoštola
18:00 P. Josef P. Josef Za + paní Elenu Sonntágovou
Pátek 1. 12. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Filipa Němce a duše v očistci
Sobota 2. 12. 7:30 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 3. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + bratra a celou rodinu
10:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc pro kmotřence a biřmovance
18:00 P. Richter P. Richter Za + Rostislava Venturu

Další oznámení

V pondělí je od 19h setkání Pastorační rady farnosti.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

Také ve středu si připomeneme tzv. Červenou středu – den pronásledovaných pro svoji víru. Po večerní mši sv. bude možnost modlitby a zapálení svíčky do 19:30h.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

V sobotu zveme na adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou povede o. Pavel Kuchař, začátek je v 9h.

Také v sobotu odpoledne od 14 do 17 hodin se v prostorách Salesiánského střediska na Čtyráku koná VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Přijměte pozvání na tradiční předvánoční dílnu. A od 16 do 18 hodin se koná Adventní zpívání s Barborkou. Akce proběhne na prostranství před Komunitním centrem Máj. Přijďte na sousedské setkání, načerpat adventní atmosféru, poslechnout si libou hudbu. Pořádá ZUŠ Vojtěch, Farnost u kostela sv. Vojtěcha, Salesiáni Dona Bosca, Salesiánské středisko mládeže, spolek hROM, klub Aktiv a Mateřské centrum Máj.

Příští neděli v 10h zveme na mši sv. pro mládež, budou také katecheze pro děti. Zároveň noví členové pastorační a ekonomické rady farnosti budou skládat sliby při mši sv. v 10h, a v rámci ohlášek proběhne také zpráva o hospodaření naší farnosti za rok 2022.

Příští neděli budeme při bohoslužbách žehnat adventní věnce, které si přinesete.

V úterý 5.12. v 18h se koná v kostele Mikulášská nadílka. Zveme rodiny s dětmi.

Ministrantská adventní obnova proběhne od 15. – 17. 12. 2023 ve Štěkni. Hlaste se do neděle 10. 12.

Milí přátelé, 27. ledna 2024 v KD Vltava se koná již 32. salesiánský ples. I tento ples bude největším setkáním všech salesiánských děl v Českých Budějovicích. Společně si zde zatancují a budou se bavit lidé z naší farnosti, mladí ze salesiánského střediska a ze základní umělecké školy Vojtěch, studenti vysokoškolského katolického hnutí, salesiánští spolupracovníci, sympatizanti a naši přátelé Mottem tohoto plesu je: „Mít velké srdce“. Téma je reakcí na náročné a někdy i nelidské události, které se dějí kolem nás. Každé velké zlo začíná dávno před tím, než se naplno a navenek projeví. Začíná malým nepochopením, neodpuštěním, otočením se zády a postupně je přiživováno další a další nelaskavostí, nedobrotou, nepřívětivostí. A my si na našem plese toto chceme uvědomit a ukázat, že to jde jinak. Všichni, mladí, i méně mladí, studenti, lektoři, dobrovolníci chceme dát najevo, že mít velké srdce, velké srdce pro druhého, je možné. Prodej vstupenek bude zahájen po mši svaté v neděli v 10h, 10. prosince Výtěžek z prodeje tomboly bude věnován na modernizaci společenského sálu na faře ve Čtyráku, který všechna salesiánská díla využívají pro své programy. Proto vás prosíme o věnování zajímavých cen do tomboly. Těším se, že se na plese společně potkáme. Koordinátor plesu Míra Hovorka.