Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 3. 12. – 10. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 3. 12.
1. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + bratra a celou rodinu
10:00 P. Josef P. Josef Za Boží pomoc pro kmotřence a biřmovance
18:00 P. Richter P. Richter Za + Rostislava Venturu
Pondělí 4. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Marii Zíkovou, manžela a syna Františka
Úterý 5. 12.
Bl. Filipa Rinaldiho, salesiána
19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 6. 12.
slavnost sv. Mikuláše, biskupa a hlavního patrona naší diecéze
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Na úmysl dárce
Čtvrtek 7. 12.
sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00 P. Milan P. Milan Za živou rodinu
Pátek 8. 12.
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 P. Josef P. Josef Za Pavla a zemřelou Marušku
Sobota 9. 12. 7:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 10. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za + členy rodiny Rutů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Tokárovy
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie i do dalších let

Další oznámení

V úterý v 18h se koná v kostele Mikulášská nadílka. Zveme rodiny s dětmi.

Také v úterý zveme na modlitební Večer chval v našem kostele, začátek ve 20:15.

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky, při které se budeme modlit za salesiánské dílo v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

V sobotu začínají roráty, a to už v 7h, které jsou určeny nejenom pro děti s lucerničkami, ale také pro dospělé. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

V úterý 12. 12. srdečně zveme na přednášku a diskusi o nevšedním životě a misiích se známou sestrou boromejkou Angelikou Pintířovou, začátek ve 20h v našem kostele.

Salesiánský ples se koná 27. ledna 2024 v KD Vltava, prodej vstupenek bude zahájen po mši svaté v neděli v 10h, a to 10. prosince.

Papež František vyhlásil příští rok jako rok modlitby v rámci přípravy na Jubilejní rok 2025. Biskupství českobudějovické připravilo soubor denních rozjímání pro dobu adventní a vánoční, postní a velikonoční, které připravili kněží naší diecéze. Uprostřed kostela jsou záložky, kde rozjímání najdete, a také pár brožurek.

Ministrantská adventní obnova proběhne od 15. – 17. 12. 2023 ve Štěkni. Hlaste se do neděle 10. 12.

Po mši svaté v 10h se koná ministrantská schůzka.