Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 10. 12. – 17. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 10. 12.
2. neděle adventní
8:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé členy rodiny Rutů
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + manžele Tokárovy
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za dar života a s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie i do dalších let
Pondělí 11. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Mrázovy
Úterý 12. 12. 19:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a požehnání do dalších let
Středa 13. 12.
sv. Lucie, panny a mučednice
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Čtvrtek 14. 12.
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 15. 12. 18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Nevšímalovy, Karlíčkovy a Holubovy
Sobota 16. 12. 7:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + tetu Gertrudu a duše v očistci
15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 17. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Josefa a Annu Konzalů a jejich děti Josefa a Annu
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbarta
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce

Další oznámení

V úterý srdečně zveme na přednášku a diskusi o nevšedním životě a misiích se známou sestrou boromejkou Angelikou Pintířovou, začátek ve 20h v našem kostele.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

V sobotu zveme v 7h na tradiční roráty. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

A příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude zaměřená pro děti.

Uprostřed kostela jsou k dispozici brožurky k roku modlitby a záložky, kde rozjímání najdete.

Rozšířená možnost přistoupit ke sv. smíření před vánocemi v naší farnosti, bude v předvánočním týdnu od pondělí 18. 12. do středy 20. 12., vždy od 17-18:30h, v úterý až do 19:30h, bude zpovídat více kněží.

Štědrý den letos připadá na neděli. Proto mše sv. budou následujícím způsobem. Ráno v 8h bude mše sv. ze 4. neděle adventní, odpoledne v 16h bude vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi a od 22h pak bude tzv. půlnoční. Mše sv. v 10h a v 18h nebudou.

Teologická fakulta vypisuje výběrové řízení na pozici správce budovy. Bližší informace na webu fakulty.

Milí přátelé, 27. ledna 2024 v KD Vltava se koná již 32. salesiánský ples. I tento ples bude největším setkáním všech salesiánských děl v Českých Budějovicích. Společně si zde zatancují a budou se bavit lidé z naší farnosti, mladí ze salesiánského střediska a ze základní umělecké školy Vojtěch, studenti vysokoškolského katolického hnutí, salesiánští spolupracovníci, sympatizanti a naši přátelé Mottem tohoto plesu je: „Mít velké srdce“. Téma je reakcí na náročné a někdy i nelidské události, které se dějí kolem nás. Každé velké zlo začíná dávno před tím, než se naplno a navenek projeví. Začíná malým nepochopením, neodpuštěním, otočením se zády a postupně je přiživováno další a další nelaskavostí, nedobrotou, nepřívětivostí. A my si na našem plese toto chceme uvědomit a ukázat, že to jde jinak. Všichni, mladí, i méně mladí, studenti, lektoři, dobrovolníci chceme dát najevo, že mít velké srdce, velké srdce pro druhého, je možné. Prodej vstupenek bude zahájen po mši svaté v neděli v 10h, 10. prosince Výtěžek z prodeje tomboly bude věnován na modernizaci společenského sálu na faře ve Čtyráku, který všechna salesiánská díla využívají pro své programy. Proto vás prosíme o věnování zajímavých cen do tomboly. Těším se, že se na plese společně potkáme. Koordinátor plesu Míra Hovorka.