Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 17. 12. – 24. 12.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 17. 12.
3. neděle adventní
8:00 P. Pavel P. Pavel Za + Josefa a Annu Konzalů a jejich děti Josefa a Annu
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Martina Zitterbarta
18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Pondělí 18. 12. 18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Miloslava Scheinpfluga a Marii Tupou
Úterý 19. 12. 19:00 P. Josef P. Josef Na poděkování za dar života a požehnání do dalších let
Středa 20. 12. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za uzdravení těžce nemocné osoby
Čtvrtek 21. 12. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Janu Vaněčkovou a celý rod
Pátek 22. 12.
Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše
18:00 P. Pavel P. Pavel Za Kristínu, za požehnání a Boží pomoc
Sobota 23. 12. 7:00 P. Milan P. Milan
Neděle 24. 12.
4. neděle adventní a vigilie
8:00 P. Milan P. Milan Za + Terezii Sýkorovou a rodinu Ptáčníkovu
16:00 P. Josef P. Josef Za rodiny a děti
22:00 P. Jindřich P. Jindřich Za poznání Krista
23:00 P. Milan Mokré

Další oznámení

Od pondělí do středy bude rozšířená nabídka sv. smíření, vždy od 17-18:30h, v úterý až do 19:30h, bude zpovídat více kněží.

V pondělí se koná od 17h tzv. holčičí spolčo.

Ve středu  budeme chystat v kostele vánoční výzdobu – stromky a betlém. Kdo máte možnost, můžete přijít pomoci, začátek ve 14h.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

V pátek při výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše bude při mši svaté v katedrále přijat mezi kandidáty kněžství náš bohoslovec Lukáš Houška, začátek v 17h.

Betlémské světlo budeme mít v našem kostele v pátek od večerní mše svaté až do sv. Štěpána. Ve městě se bude světlo rozdávat ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 na Piaristickém náměstí a v pátek od 18:00 v kostele Českobratrské církve evangelické v ulici 28. Října č. 28 v klubovně 13. skautského oddílu.

V sobotu zveme na poslední roráty v 7h. Prosíme rodiny o zapsání ohledně snídaně na papír uprostřed kostela.

Příští neděli na Štědrý den budou mše sv. následujícím způsobem. Ráno v 8h bude mše sv. ze 4. neděle adventní, Mše sv. v 10h a v 18h nebudou, odpoledne bude kostel otevřený k návštěvě od 14 – 16h, v 16h bude vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi, po jejím skončení zazpíváme s dětmi několik koled u betléma před kostelem. Večer bude pak kostel otevřený od 21 – 22h a od 22h pak bude tzv. půlnoční.

Srdečně děkujeme neznámému dárci za dar na opravu kostela ve výši 5 tis. Kč.

Přihlášky na první svaté přijímání i s informacemi pro rodiče jsou na stolečku. Vyplněné odevzdávejte v sakristii nebo kněžím.