Přeskočit na obsah

Vánoční program pro školy

V tomto týdnu od 11.-15.12. probíhal v kostele a na faře program Vánoce v kostele, kterého se zúčastnili žáci 3. tříd čtyř ZŠ (E. Destinové, O. Nedbala, Vltava a Máj).

Program byl na faře a v kostele, kde bylo mj. také 6 stanovišť, na kterých se mohly děti postupně seznámit s reáliemi křesťanských Vánoc jako jsou Tři králové, místopis Svaté země, koledy, orientace v Bibli, adventní věnec, myrha a kadidlo ad.

Celkem programem prošlo téměř 400 dětí.

Na jaře se chystá podobný vzdělávací program o Velikonocích.