Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 31. 12. – 7. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 31. 12.
svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za manžele a rodiny
18:00 P. Pavel P. Pavel Za duchovní obnovu farnosti
Pondělí 1. 1.
slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:00 P. Pavel P. Pavel
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel Za farnost
Úterý 2. 1.
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
19:00 P. Pavel P. Pavel Za + Milana Fessla
Středa 3. 1. 18:00 P. Milan P. Milan Za + Zdeňka Slabého
Čtvrtek 4. 1. 18:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
Pátek 5. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Sobota 6. 1. 15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 7. 1.
slavnost Zjevení Páně
8:00 P. Milan P. Milan Na úmysl dárce
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Hanu Fořtovou
18:00 P. Josef P. Josef Za + manžele Nevšímalovy, Karlíčkovy a Holubovy

Další oznámení

Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2023

Pondělí – slavnost Matky Boží, Panny Marie – konec oktávu Narození Páně, bohoslužby budou jako v neděli.

Úterý – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Neděle – slavnost Zjevení Páně

Ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, budou také katecheze pro děti.

Od 1. ledna je zrušena v sobotu ranní mše svatá v 7:30h.

Od 1. ledna se bude také konat Tříkrálová sbírka. Pokud byste měli někdo zájem o návštěvu Tří králů, nahlaste v sakristii adresu a jméno a to do 4. 1. nebo se hlaste u Petra Konráda (a to i zájemci, kteří by chtěli zastoupit tři biblické krále).