Přeskočit na obsah

Tříkrálová sbírka

Je dlouhodobou tradicí, že naše farnost pomáhá každý rok při Tříkrálové sbírce a vysílá skupinky, které prosí o koledu pro Českobudějovickou charitu a zároveň vyprošují Boží požehnání pro domovy těch, které navštěvují.

I letos jsme si vzali 4 pokladničky a naši koledníci procházeli čtvrtě naší farnosti jako je Čtyrák, Šumava, Máj, Vltava, Zavadilka, Stromovka a Švábův hrádek.

Jelikož Českobudějovické charitě letos významně pomohli skauti, kteří dali k dispozici téměř sto koledníků (mají náš dík a obdiv), tak i oni mohli vyslat své skupinky na tak velké území naší farnosti.

Velké díky koledníkům za jejich námahu v náročném počasí, dárcům za jejich štědrost a charitě za skvělou organizaci a starost o potřebné našeho města.