Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 14. 1. – 21. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 14. 1.
2. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Františka a Terezii Homolkovy
10:00 P. Tomáš P. Tomáš Za zemřelé Marii Stlukovou a Martu Pištovou
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Josef P. Josef Za + Vlastimila Poláka
Pondělí 15. 1.
Bl. Aloise Variary, kněze
18:00 P. Pavel P. Pavel Na poděkování za uzdravení z těžké nemoci
Úterý 16. 1. 19:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
Středa 17. 1.
sv. Antonína, opata
18:00 P. Josef P. Josef Na poděkování
Čtvrtek 18. 1.
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 P. Milan P. Milan Za + Jitku Žáčkovou a celou rodinu
Pátek 19. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Marii Kaňkovou, manžel a celou rodinu
Sobota 20. 1. 15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 21. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Jaroslava Poláka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Zdenu Vopravilovou
10:00 P. Tomáš KC Máj
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + z rodin Podlahů, Pumprů, Mračků a za duše v očistci

Další oznámení

Neděle – 2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2024

Pondělí – bl. Aloise Variary, salesiána

Středa – památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

V pondělí je od 19h setkání Pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Příští neděli se koná každoroční animovaná mše svatá v Komunitním centru Máj. Mši celebruje salesián Tomáš Rádl, hudební doprovod obstará ZUŠ Vojtěch. Po mši je možné si komunitní centrum prohlédnout, popřípadě posedět v prostorách, kde zaměstnanci Střediska pracují s dětmi.

Milí přátelé, salesiánský ples se blíží a proto bychom vás chtěli nejen pozvat na samotný ples, ale i připomenout napsání přání pro někoho Vám drahého. Toto přání pošlete  na email: mitvelkesrdce@seznam.cz a organizátoři plesu ho nalepí na velké srdce v předsálí. Ze zaslaných vzkazů budou vylosování tři účastníci, kteří obdrží pěknou cenu. Těšíme se, že se na plese s vámi uvidíme. Místní komunita salesiánů.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.