Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 21. 1. – 28. 1.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 21. 1.
3. neděle v mezidobí
8:00 P. Josef P. Josef Za + Jaroslava Poláka
10:00 P. Jindřich P. Jindřich Za + Zdenu Vopravilovou
10:00 P. Tomáš KC Máj
18:00 P. Pavel P. Pavel Za zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů, Mračků a za duše v očistci
Pondělí 22. 1. 18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé manžele Červených
Úterý 23. 1. 19:00 P. Pavel P. Pavel Za rodinu Kočových a za zemřelého tatínka
Středa 24. 1.
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
titulárního patrona Společnosti sv. Františka Saleského
18:00 P. Josef P. Josef Za zemřelé členy rodiny Veselých a Augustynů
Čtvrtek 25. 1.
Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé manžele Slepičkovy a syna Františka
Pátek 26. 1.
sv. Timoteje a Tita, biskupů
18:00 P. Milan P. Milan Za zemřelé manžele Machartovy a syna Pavla
Sobota 27. 1. 15:00 P. Tomáš DD Máj
16:00 P. Tomáš DD Hvízdal
Neděle 28. 1.
4. neděle v mezidobí
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Za zemřelou rodinu a přátele
10:00 P. Josef P. Josef Za duchovní obnovu farnosti
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + Růženu Tancerovou, rodiče a sourozence

Další oznámení

Neděle – 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova – 21. 1. 2024

Středa – sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – Obrácení svatého Pavla, apoštola

Pátek – sv. Timoteje a Tita, biskupů

V pondělí, se zde u nás, koná od 18h zádušní mše svatá za zemřelé studenty z FF v Praze.

Také v pondělí je od 19h setkání Ekonomické rady farnosti.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

V sobotu se koná Salesiánský ples, chceme připomenout napsání přání pro někoho Vám drahého. Toto přání pošlete  na email: mitvelkesrdce@seznam.cz a organizátoři plesu ho nalepí na velké srdce v předsálí. Ze zaslaných vzkazů budou vylosování tři účastníci, kteří obdrží pěknou cenu. Těšíme se, že se na plese s vámi uvidíme.

Příští neděli se opět koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Za 14 dní, v neděli 4. 2., budeme oslavovat svátek Dona Boska – počítejte také s odpoledním programem zde na faře, který začne ve 14h. V programu bude mj. výtvarná dílna, žonglování a od 14:45 přednáška salesiána Michaela Martinka o synodalitě po roce.