Přeskočit na obsah

Oslava Dona Boska

V neděli 4. 2. proběhly na Čtyráku oslavy Dona Boska. Slavnost začala mší svatou k jeho cti v kostele sv. Vojtěcha, kterou vedl salesián Michael Martinek. Mši zpěvem provázela výborná improvizovaná schola mládeže v kooperaci s varhaníkem Jirkou Záleským. Michael nás provedl snem Dona Boska v 9 letech (před 200 lety), kde dostal vnuknutí, že láskou spojenou laskavostí může získat srdce chlapců a tak jim pomoci v jejich životním růstu. Při mši také obnovili sliby salesiáni spolupracovníci ze 3 regionů a  jejich poslání bylo představeno farnosti.

Následoval společný oběd u Flíčků, kde byla výborná atmosféra i jídlo. Sešlo se nás tam tak asi 50.

Odpoledne byl program ve Středisku opět za veliké podpory mládeže, která se postarala o větší část programu. Celé odpoledne začalo vysvětlením 4 domečků (víra, učení, zábava a rodina), na které byly připravený 4 aktivity. Pro dospělé byl v domečku víra představen Michalem Martinkem současný synodální proces a možnost jeho rozvíjení v naší farnosti. Na závěr jsme si zazpívali píseň k Donu Boskovi a vyprosili si požehnání do dalšího života. Celé setkání provázely dobroty připravené farníky a salesiány.

Děkujeme za krásnou oslavu.

Modlitba k DB

„Svatý Done Bosko, ty jsi byl vždy otevřený realitě a nestavěl sis vzdušné zámky. Stal ses pro mladé lidi, zejména pro ty nejpotřebnější, znamením Boží lásky. Buď naším průvodcem na cestě přátelství s Ježíšem Kristem. Dej ať pochopíme jeho radostnou zprávu – evangelium – a necháme se jím inspirovat. Pomoz nám dobře naplnit svůj život. Dej ať jsme vytrvalí na cestě za Láskou. Ať se nezalekneme překážek a obtíží na naší cestě životem.

Done Bosko, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro děti a mládež udělal. Děkujeme Ti, že i nás provázíš cestou našeho života. Amen. “