Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 21. 4. – 28. 4.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 21. 4.
4. neděle velikonoční – pouť
8:00 P. Jindřich P. Jindřich Na úmysl dárce
10:00 P. Josef P. Josef Na úmysl dárce
18:00 P. Milan P. Milan Za farnost
Pondělí 22. 4. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Jana Pecku a Ludmilu Peckovou
Úterý 23. 4.
sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
19:00 P. Josef P. Josef Za Růženu a Karla Odrážkovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
Středa 24. 4.
sv. Jiří, mučedníka
18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí strany
Čtvrtek 25. 4.
sv. Marka, evangelisty
18:00 P. Milan P. Milan Za + Karla Štefka a celý ten rod
Pátek 26. 4. 18:00 P. Pavel P. Pavel
Sobota 27. 4. 15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 28. 4.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za přijatá dobrodiní
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel Za rodinu Lejtnarovu, Drozdovu, Dvořákovu a duše v očistci

Další oznámení

Neděle – 4. neděle velikonoční – Svatovojtěšská pouť – 21. 4. 2024

Úterý – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Středa – svátek sv. Jiří, mučedníka

Čtvrtek – svátek sv. Marka, evangelisty

Dnes vás srdečně zveme na Farní den – oslavu svátku patrona našeho kostela – sv. Vojtěcha. V 11:15 bude žehnání kol a všeho s kolama, a to před kostelem. Po mši svaté bude společné občerstvení, takže nechoďte domů. Odpoledne se můžete těšit na společné setkání, akce se koná i v případě deště. Děkujeme, když přinesete něco sladkého či slaného na stůl.

V úterý bude mše svatá sloužena za Boží požehnání pro Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity.

Ve středu se konají Hovory o modlitbě, začátek po večerní mši svaté v 18:45 v kavárně.

Příští neděli budou katecheze pro děti.

Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.