Přeskočit na obsah

Festival United City

Další ročník festivalu UNITED city se uskutečnil 20. dubna 2024 v Českých Budějovicích.

Na programu byly koncerty různých hudebních stylů, chvály, semináře o aktuálních tématech, workshopy, divadlo, modlitby a službu poradenství.

Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, kreativity a zodpovědnosti.

Autor: Jiří Prachař