Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 28. 4. – 5. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 28. 4.
5. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Na poděkování za přijatá dobrodiní
10:00 P. Jindřich P. Jindřich
18:00 P. Pavel P. Pavel Za rodinu Lejtnarovu, Drozdovu, Dvořákovu a duše v očistci
Pondělí 29. 4.
sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
18:00 P. Pavel P. Pavel Na úmysl dárce
Úterý 30. 4. 19:00 P. Pavel P. Pavel
Středa 1. 5. 18:00 P. Jindřich P. Jindřich
Čtvrtek 2. 5.
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
18:00 P. Milan P. Milan Za mládež naší farnosti
Pátek 3. 5.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:00 P. Josef P. Josef Za + Annu a Karla Sobotkovy
Sobota 4. 5. 15:00 P. Josef DD Máj
16:00 P. Josef DD Hvízdal
Neděle 5. 5.
6. neděle velikonoční
8:00 P. Milan P. Milan Za + syna Tomáše
10:00 P. Josef P. Josef
18:00 P. Pavel P. Pavel

Další oznámení

Neděle – 5. neděle velikonoční – 28. 4. 2024

V pondělí se koná od 18h setkání Pastorační rady farnosti.

Ve středu se koná první setkání rodin s malými dětmi,  začátek v 16h.

Také ve středu v 18h zveme na mši svatou se salesiány a salesiány spolupracovníky.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Na 1. pátek v měsíci je od 17h adorace a příležitost ke sv. smíření.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro mládež, budou také katecheze pro děti.

Sbírka na opravu našeho kostela z minulé neděle činila 32.941,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek vždy přede mší sv. od 17:40h.

V pondělí 6. 5. od 19h se koná v kostele benefiční koncert Salesiánského střediska. Jsou ještě k dispozici lístky v prodeji. Více informací na nástěnkách.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při Svatovojtěšské pouti minulou neděli. Různé vaše tácky, krabičky a talíře jsou k odebrání v sakristii.