Přeskočit na obsah

Rozpis bohoslužeb v týdnu 12. 5. – 19. 5.

Den Čas Celebrant Zpovídá
(30 min přede mší sv.)
Úmysl
Neděle 12. 5.
7. neděle velikonoční
8:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Milana, Rudolfa a Josefu Třebínovy
10:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Anežku a Josefa Rončákovy a bratra Jana
10:00 P. Milan Mokré
18:00 P. Pavel P. Pavel
Pondělí 13. 5.
sv. Marie Dominiky Mazzarellové, panny
a spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + manžele Sedláčkovy
Úterý 14. 5.
sv. Matěje, apoštola
19:00 P. Josef P. Josef Za + Bohuslava Čermáka
Středa 15. 5. 18:00 P. Tomáš P. Tomáš Za + Evu Novotnou
Čtvrtek 16. 5.
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
18:00 P. Milan P. Milan Za mládež naší farnosti
Pátek 17. 5. 18:00 P. Josef P. Josef Za + Františka Šinákla
Sobota 18. 5. 15:00 P. Milan DD Máj
16:00 P. Milan DD Hvízdal
Neděle 19. 5.
Seslání Ducha Svatého
8:00 P. Josef P. Josef Za + rodinu Marešovou, Hyvnarovou a Bohumila Matyse
10:00 P. Milan P. Milan Za + Ludevíta Tokára
18:00 P. Pavel P. Pavel Za + rodiče Boháčovy a + manžele Hrabětovy

Další oznámení

Neděle – 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky – 12. 5. 2024

Neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční

V pondělí po večerní mši svaté bude v kostele hodina biblických tanců. Srdečně zveme.

Ve čtvrtek je od 13h setkání seniorů.

Příští neděli zveme na mši sv. v 10h, která bude pro děti a také příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu našeho kostela.

Dnes po mši sv. v 10h je ministrantská schůzka.