Přeskočit na obsah

Děti a mládež

Děti jsou bohatstvím rodičů, církve i celé společnosti. Jsou zdrojem radosti a skrze ně má lidstvo naději na budoucnost, což předpokládá zodpovědnost, pozornost a vytrvalou péči.

Děti jsou Božím požehnáním, jak se píše v biblické knize Genesis. V životě rodiny a společnosti mají zaujímat první místo a v pastorační činnosti církve být prioritou. „Společnost lze skutečně posuzovat podle toho, jak jedná s dětmi, a to nejenom morálně, ale také sociologicky, totiž zda je to společnost svobodná, anebo otročí nějakým zájmům. … Děti nám připomínají… že jsme nepřetržitě syny a dcerami. … Tím se nám ustavičně připomíná, že život jsme si nedali sami, ale dostali jsme jej“ (František, Generální audience, 18. března 2015).

V oblasti vzdělávání církev nabízí síť církevních škol, ve kterých se snaží dětem dávat nejlepší zázemí pro jejich fyzický, intelektuální a duchovní rozvoj. Církevní školy mají dlouhodobě velmi dobré hodnocení a je o ně zájem i mezi žáky, kteří pochází z nábožensky neutrálního prostředí.

Dále pro děti připravuje portál deti.vira.cz, kde se můžou srozumitelnou formou seznámit s křesťanstvím. V nabídce časopisů pro děti je možné vybrat si z různých titulů dle věku a zaměření. Křesťanské rádio Proglas přináší pro děti řadu dětských pořadů, například biblický kvíz Proglaso, Rozhlasové městečko nebo pohádky.

Mládež má v církvi velmi důležité místo. Od doby pontifikátu sv. Jana Pavla II. mladí znovu objevují, že je církev místem, kde jsou přijímáni, kde mohou tvořit společenství a zároveň se mohou aktivně realizovat.

Koordinaci programu, akcí a center pro mladé se v církvi věnuje Sekce pro mládež ČBK, která již více než 25 zastřešuje nejvýznamnější události zaměřené na tuto věkovou kategorii, jako jsou Světové dny mládeže, nebo Celostátní setkání mládeže. Organizuje např. Studijně formační kurz pro pracovníky diecézních center mládeže.

Aktivity pro vysokoškoláky v univerzitních městech připravuje Vysokoškolské katolické hnutí, mezi jehož nejvýznamnější akce patří setkání  Studentský Velehrad.

V rámci skautského hnutí  se katolíci angažují v Odboru duchovní výchovy Junáka, jehož posláním je naplňování prvního skautského principu – odpovědnosti k Bohu a duchovní dimenzi člověka. Zároveň v České republice působí katolická Federace skautů Evropy.

Speciálně mládeži se věnuje kongregace salesiánů provozující střediska mládeže. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit vychovávají salesiáni mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu křesťanských hodnot k ušlechtilému lidství.

Křesťanská sportovní organizace Orel má v současné době 17 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních aktivit. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti.

Mladí katolíci se sportovně angažují i při Setkání křesťanské aktivní mládeže SKAM nebo v Křesťanské amatérské hokejové lize. Během prázdnin se otevírá široká nabídka campů – táborů pro mladé: JumpRunwayEntercampRaftcampTábor Radost nebo je možnost jet na některou z letních dobrovolnických brigád SummerJob či Workship.

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/365_00365/m_aspectcrop__w_768__h_432__o/deti-miroslav-novotny.jpeg https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/366_00366/m_aspectcrop__w_768__h_432__o/mladi.jpeg

Zde pro Vás máme pár zajímavých odkazů na stránky, které můžete také navštívit.

Křesťanská hudba

Zahraniční křesťanská hudba

Akce

Videa

Snoubenecká setkání v rodině: http://snoubeneckasetkani.cz/

Víkendy otců s dětmi, maminek s dcerami, tábory rodin, duch. obnovy pro manžele: http://www.setkani.org

Tensing-teenager’s singing – KristusKreativitaKultura – pro 13-leté a výše: http://www.tensing.cz