Přeskočit na obsah

Služba a pomoc

Žádost o duchovní rozhovor

Osobní a diskrétní rozhovor.

Chcete si promluvit o své víře anebo o svém životě?

Nebo se člověk občas dostane
do situace, která není vůbec jednoduchá a kdy se potřebuje poradit nebo potřebuje
podpořit.

Pokud o rozhovor chcete požádat, napište, prosíme, na mendel@sdb.cz.

Mše svatá

Mše svatá – společná modlitba za váš úmysl.

Při každé mši svaté je možné modlit se zvláštním důrazem na jedno téma, za
jednoho člověka nebo rodinu.

Pokud chcete požádat o tuto modlitbu při mši svaté, napište, prosíme, na farnost@ctyrak.cz.

Prohlídka kostela

Otevřené dveře našeho kostela.

V letních měsících je náš kostel během dne otevřený do vestibulu k modlitbě a
ztišení.

Pokud se chcete více dozvědět o smyslu kostela vůbec, jednotlivých
liturgických míst, výzdobě a historii a anebo si náš kostel celý v klidu prohlédnout, napište, prosíme, na farnost@ctyrak.cz.

Farní poradna

Od února 2020 je v naší farnosti otevřená farní poradna. Je to místo, kde ti, kdo něco umějí a jsou ochotni věnovat trochu svého času zadarmo ostatním, se o to dělí s těmi, kdo mají problém a potřebují vyslechnout, poradit, získat informace, nasměrovat. Nejde o oficiální poradnu, ale o
možnost vzájemně se obohatit a pomoci si. Konzultace probíhají po domluvě na faře nebo telefonicky.

Nabízíme pomoc v těchto oblastech:

 • vyřizování dávek na úřadě, formalit kolem důchodů, příspěvků na péči, obtížné životní situace
 • možnost popovídat si o manželství a partnerských vztazích
 • základní právní poradenství, důchody, dědictví, dluhy, alimenty
 • psychologická podpora při řešení školních obtíží dětí, poradenství pro rodiče, pro dospělé např. podpora v náročných životních situacích
 • poruchy učení u dětí – problémy se čtením, psaním, matematikou
 • finanční gramotnost, finanční poradenství, dluhová problematika
 • počítačová gramotnost, poradenství při problémech s PC, Wordem, Excelem. 3D tisk
 • poradenství v oblasti staveb
 • vaření, recepty

Pokud máte zájem o konzultaci v některé z těchto oblastí, obracejte se, prosím, na P. Josefa Mendela (telefon 605 268 665, email: farnost@ctyrak.cz) nebo na Petra Širokého (telefon 602 133 384, email psiroky@email.cz). Ti vás spojí s konkrétním odborníkem.

Požehnání

Žehnání nebo požehnání je duchovní úkon (svátostina), který vyprošuje dobro v různých ohledech života – ať už přímo lidem nebo pro konkrétní činnosti, životní kroky, ale také místa nebo věci spojené s lidským životem a stvořením (přírodou).

Pramenem, z něhož se požehnání udílí, je sám Bůh. Latinský výraz pro žehnání zní „benedictio“, což znamená „vyslovovat dobro. Požehnání je tedy modlitba, kdy vyprošujeme, aby Bůh vyslovil své slovo dobra, protože tam, kde Bůh něco vyslovuje, to se také děje. (Srov. Gn 1 – I řekl Bůh a stalo se). Žehnáním vyprošujeme dobro, které lidsky nemůžeme zprostředkovat, věříme však, že Bůh jej dát může v daleko větší míře, než si člověk představí.

Katechismus katolické církve (odstavec 1077) uvádí, že „Žehnání je božský úkon, který dává život, jehož pramenem je Otec. Jeho požehnání je zároveň slovo i dar („bene-dictio“, „eu-logia“).“

Katechismus (odstavec 1671 až 1672) popisuje, že „každé požehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. Křesťané jsou v Kristu požehnáni Bohem Otcem „rozmanitými duchovními dary“ (Ef 1,3). Proto církev uděluje požehnání tak, že vzývá Ježíšovo jméno a obvykle dělá svaté znamení Kristova kříže.“ (gesto velkého kříže je vyhrazeno jen kněžskému žehnání, laici ho používat nesmí).

Je vhodné, když často žehnají rodiče svým dětem. Požehnat je vhodné lidem před důležitým životním krokem či cestou (nejen před svatbou apod.).

Lze se obrátit na kněze, aby požehnal nový dům či byt; stavbu, dílnu nebo jakékoli zařízení, kde se pracuje s lidmi, pro lidi nebo kde probíhá jakákoli humánní služba. Požehnání drobných předmětů (růžence, řetízky, obrázky) může proběhnout třeba i v návaznosti na bohoslužbu přímo v kostele. Častým se stává požehnání automobilu.

Dále existují například:

 • Žehnání vody
 • Žehnání při zásnubách
 • Žehnání rodin
 • Žehnání rodin při návštěvě
 • Žehnání matky po porodu
 • Žehnání dětí
 • Žehnání manželů s obnovou manželských slibů
 • Žehnání drobných předmětů náboženské úcty
 • Žehnání růžence
 • Žehnání adventního věnce
 • Žehnání betlémského světla
 • Žehnání vody, kadidla a křídy
 • Žehnání tříkrálovým koledníkům
 • Žehnání poutníkům
 • Žehnání na cestu
 • Žehnání auta a lodi
 • Žehnání řidičům
 • Žehnání bytu nebo domu
 • Žehnání praporu
 • Žehnání polí, luk a pastvin

Jak probíhají žehnání, popisuje kniha Obřady žehnání – Benedikcionál, což je překlad římského rituálu podle ustanovení 2. vatikánského koncilu, De Benedictionibus, do kterého Česká biskupská konference na doporučení své liturgické komise doplnila další texty a u nás běžně používaná žehnání, s nimiž latinská verze nepočítá (např.: žehnání adventního věnce). Příklady zkrácených verzí některých žehnání z Benedikcionálu najdete také na: http://m.liturgie.cz/benedikcional/

Použité zdroje: