Přeskočit na obsah

Salesiánská rodina

Salesiánská rodina je společenství laiků i řeholníků žijící salesiánskou spiritualitu a vychovávají mladé lidi v duchu zásad Jana Boska. Skládá se ze tří složek, které založil samotný don Bosko (Salesiáni, Dcery Panny Marie Pomocnice, Salesiáni spolupracovníci) a z dalších početných společenství, které spojuje duch dona Boska duch a jeho poslaní.

Salesiánskou rodinu vytváří přes 400 000 členů na celém světě sdružených ve 30 různých společenstvích na celém světě. Inspirují se spiritualitou dona Boska a jeho preventivním systémem. Hlavní představený Společnosti sv. Františka Saleského – jako nástupce dona Boska – je jejím animátorem a středem jednoty.

Preventivní systém dona Boska má tři opěrné body: laskavost, rozum a náboženství (vychází z 1 Kor 13).

Je to umění „získat srdce“, to neznamená „kupovat si někoho“. Jde o lásku, která přijímá druhého takového jaký je, ale také vyžaduje, dává cíle – vede k ideálu. Vede ke Kristu, proto je nezbytným předpokladem formace svědomí.

Preventivní systém je „životní styl“, který dona Boska charakterizoval a který je základem salesiánského stylu výchovy. Velkou učitelkou mu byla jeho maminka Markéta.

Salesiánský styl výchovy

Don Bosko chtěl, abychom se snažili ke každému mladému člověku přistupovat s laskavostí. Ona otevírá srdce a pomáhá budovat důvěru.

Důraz kladl také na umění vysvětlovat. Nechtějme, aby mladí lidé dělali věci automaticky nebo ještě hůř kvůli nám. Motivujme je, vysvětlujme jim důvody. Don Bosko měl vysoké ideály, proto navrhuje všem mladým hodnoty postavené na evangeliu.

Další důležitý prvek ve výchově je pro něj asistence. Pedagog či animátor je aktivně přítomný při tom, co mladí dělají, podílí se na vytváření rodinného prostředí. Má účast na životě mladých lidí, zajímá se o to, čím žijí. Pedagog, který má rád své svěřence, buduje důvěru a zároveň vytváří radostnou atmosféru.

Ve vztazích don Bosko vyžaduje průzračnost a čistotu. Nemůže vychovávat ten, kdo na sebe navazuje, soupeří s ostatními vychovateli o přízeň mladých.

Osobní vztah vychovatele ke svěřeným by měl pomáhat k vnitřnímu růstu, vést k hodnotám, ukazovat na Krista. Ve vztazích by měla vládnout laskavost, důvěra a upřímnost. Don Bosko je rád, když jsou vychovatelé radostní, ale zároveň realističtí.

Týmová spolupráce

Salesiáni mají týmovost ve své DNA. Už při zakládání salesiánské kongregace vsadil Don Bosco na skupinu mladých pomocníků, kteří se později stali salesiány. Z nich pak tvořil komunity a posílal je do světa.

Ani dnes si nedovedeme představit, že by salesiáni žili a pracovali každý sám. Salesiánské týmy tvoří lidé, kteří svůj čas věnují dětem a mladým a podílejí se tak na původní myšlence Dona Boska – ukázat mladým lidem, jak moc je má Bůh rád.

Kromě mnoha zaměstnanců, vychovatelů a sympatizantů z řad dospělých se na salesiánském výchovném díle podílí samotní mladí. V salesiánském prostředí jim říkáme animátoři. Pomáhají v salesiánských organizacích, dávají ze sebe to nejlepší a dostávají ještě víc: partu kamarádů, zkušenosti a zážitky pro svůj vlastní život.

Všichni tito lidé, ať už mladší nebo starší, tvoří kolem salesiánských děl tzv. výchovně pastorační společenství.

Do Salesiánské rodiny patří:

zpět na Salesiánská spiritualita